PvdA wil oplossing voor bewoners Cromvlietkade

Het college van de gemeente Rijswijk gaat in gesprek met de gemeente Den Haag over de problematiek rondom de Cromvlietkade en Geestbrugkade in Rijswijk.

De Rijswijkse afdeling van de PvdA had hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college naar aanleiding van vragen en klachten van bewoners.

Als gevolg van de huidige ligging van de stadsgrenzen tussen de gemeenten Rijswijk en Den Haag ervaren bewoners overlast. Zo worden bewoners aan de Rijswijkse Cromvlietkade beboet door Haagse parkeerwachters terwijl ze een Rijswijkse vergunning hebben. Er ontbreken volgens de PvdA ook straatnaamborden omdat deze niet door Rijswijk geplaatst mogen worden.

Bewoners van de Cromvlietkade staan bij het verlaten van hun woning bij de voordeur letterlijk op Haags grondgebied. Volgens de PvdA ontbreekt het echter aan heldere afspraken met de gemeenten.

Het probleem is volgens het college bekend en er is afgesproken met de gemeente Den Haag dat de Rijswijkse parkeervergunningen gedoogd worden. Ook is er vanuit Rijswijk aan Den Haag gevraagd of ze op zowel de Cromvlietkade als op de Geestbrugkade het Rijswijkse parkeerbeleid kunnen handhaven. Zodra hier een antwoord op is wordt dit medegedeeld. Ook zal er gesproken worden over het corrigeren van de grens.