Opheffen buslijn 23 in Muziekbuurt op onjuiste gegevens

De gemeente Rijswijk liet onderzoeken wat de tijdswinst is voor bus 23 nu die niet meer door de Muziekbuurt rijdt. Dat blijkt 1 minuut en 39 seconden te zijn. Dus niet de verwachte 3 minuten op basis waarvan de Metropoolregio en de HTM twee bushaltes in de Muziekbuurt schrapte. De gemeente gaan ervan uit dat bij het opstellen van de nieuwe dienstregeling 2020 deze resultaten worden betrokken. Voor Rijswijks-Belang, dat zich met de bewoners inzet voor openbaar vervoer in de Muziekbuurt is de uitslag niet verrassend. “Onze fractie gaat er van uit dat de route gewoon zoals het hoort weer wordt opgenomen in het Vervoersplan”, stelt fractievoorzitter Marc Weterings.

Geen bus zorgt voort isolement
Het verdwijnen van de haltes zorgde voor onrust in de Muziekbuurt. Voor veel inwoners is bus 23 de enige manier om de wijk uit te komen en naar de dokter en het ziekenhuis te gaan. Ook gaan ze met de bus naar De Bogaard en Kijkduin. Door het verdwijnen van de bus dreigt het isolement van veel inwoners.