Opgepast, Berenklauw bij bruggetje Florence!

De eerste Berenklauwen laten zich al zien in Park De Voorden. En nog wel bij het bruggetje naar het woonzorgcentrum Steenvoorde. Hier wandelen vaak bewoners. De Berenklauwen groeien al op het pad. Contact met de plant geeft rode, jeukende vlekken die enkele uren later overgaan in een blaar die er uitziet als echte brandwonden en pas na 1 à 2 weken geneest .

Foto: Hetty Jense