[VIDEO] Opening ontmoetingscentrum De Smeltkroes

Wethouder Larissa Bentvelzen opende vrijdag 13 december ontmoetingscentrum De Smeltkroes. Deze ontmoetingsplek is een laagdrempelige voorziening die ruimte biedt aan kwetsbare groepen mensen.

Begeleiders van Fonteynenburg en het Leger des Heils organiseren in De Smeltkroes trainingen en sociale activiteiten.