Open Dag opgraving Rijswijkse klooster Sion

Op woensdag 9 mei tussen 15.00 en 19.00 uur staan de opgravingen van het middeleeuwse Rijswijkse klooster Sion (1435-1574) centraal. Door woningbouw voor RijswijkBuiten wordt een deel van het terrein opgegraven.
 
Resten Middeleeuwse leerlooierij
Tijdens de open dag liggen enkele opgravingsputten open waarin resten te zien zijn van zowel het klooster als van de buitenplaats. Naast funderingen, greppels, puinbanen en een brede sloot, voorzien van houten beschoeiingen met trekankers, is ook een bijzondere vondst te zien: in een hoek van het terrein waar aanwijzingen voor middeleeuwse leerbewerking zijn gevonden zijn enkele ronde putten gevonden met een onderin een houten bodem waarop een dikke en harde kalklaag is gevormd.
 
Fabricage van perkament
De functie van de putten is nog onbekend maar zij speelden mogelijk een rol in de productie van perkament. Verder onderzoek naar de aard van de kalklaag moet hier in de toekomst meer duidelijkheid over geven. Twee van deze putten zijn op de open dag te zien.
 
Weinig parkeerruimte, kom op de fiets
Het terrein is gelegen aan de Sionsweg te Rijswijk. De toegang, een met spandoeken gemarkeerd asfaltweggetje, bevindt zich tussen huisnummer 58 en de waterpartij. Ruimte om te parkeren is zeer beperkt! Openbaar vervoer, fietsen en carpoolen wordt aangeraden en auto’s zullen op parkeerplaatsen in de omliggende wijk moeten worden geparkeerd.