Op naar de 200 AED’s in Rijswijk

Beter voor Rijswijk (BvR) steunt het Burger AED Platform om burgerhulpverleners te koppelen aan gesponsorde AED’s. In de gemeente Rijswijk is de afgelopen jaren door Martin Jasper en raadslid Ed Braam hard gewerkt aan reclame en sponsorgelden voor AED’s. Binnen circa 6 minuten is in Rijswijk een AED terug te vinden. Op de website van de gemeente is snel te zien waar AED kan worden gevonden. Fractievoorzitter Ed Braam (BvR): “Met het hart voor Rijswijk blijven we ons inzetten om de zorg voor onze inwoners dichtbij huis beschikbaar te hebben. Een AED kan een leven redden”.

MEER GROENE AED-TEKENS
Martin Jasper: “Tijdens mijn rondgang in Winkelcentrum In de Bogaard zie ik overal het groene teken van de AED’s terug. Dat is een goede zaak. Als je ze één keer hebt gezien, dan ga je er vaker op letten. Alle reclame voor de defibrillator is welkom. Op naar de 200 AED’s, nu zijn dat er ruim 100. Met deze actie moet dat kunnen en zijn de beschikbare apparaten direct in goede handen”.

Beter voor Rijswijk zet één persoon speciaal in het zonnetje die hoopt op een gesponsorde een AED: Geef Fennema Lijesen Vink een Burgerhart.

https://aedassist.nl/burgerhulpverlener/femmena-lijesen-vink/