Op diervriendelijke manier 68% minder ganzen in Rijswijk

Het aantal in Rijswijk getelde ganzen daalde van 1503 in 2017 naar 488 in 2018, een daling van 68%. En dat niet, zoals bijna alle andere gemeenten, door ganzen te vergassen, maar door 1339 eieren te dompelen in maisolie waardoor ze zich niet ontwikkelen en er dus ook geen jonge ganzen worden geboren. Bij het vergassen, dat aan het eind van het seizoen gebeurt, worden de ouders en de jongen gevangen en vergast. Wethouder Marloes Borsboom, gaat zich inzetten ook andere gemeenten en provincies te overtuigen van de diervriendelijke methode.

Enorme toename ganzen
Landelijk is er een enorme toename van het aantal ganzen hetgeen schade veroorzaakt aan flora en fauna en heeft provincies en gemeenten genoodzaakt om de ganzenpopulatie te beheren. Op 7 december 2017 heeft de gemeente het ganzenbeheerplan Rijswijk vastgesteld. Het vaststellen van een eigen beheerplan was nodig omdat onze aanpak voor ganzenbeheer afwijkt van de regionale aanpak.

Diervriendelijke wijze is succesvol
“We zijn er in geslaagd om door intensieve nestbehandeling de ganzenpopulatie op diervriendelijke wijze met 68 % te reduceren. Het is nog te vroeg om na één jaar te concluderen dat we de doelstellingen al behaald hebben maar met de geboekte resultaten zijn we zeker op de goede weg”, vertelt wethouder Borsboom. Rijswijk heeft inmiddels 16 professionele en vrijwillige ganzenbeheerders

Door op ingeslagen weg
“We zetten het ganzenbeheer in 2019 voort, volgens ons eigen ganzenbeheerplan met intensieve nestbehandeling om de ganzenpopulatie op een beheersbaar niveau te krijgen/houden. Onze opgedane kennis en ervaring gaan we delen met onze regionale partners zoals de buurgemeenten het Hoogheemraadschap Delfland en de Provincie Zuid Holland”, aldus de wethouder.