Onvoldoende capaciteit van politie is zorgpunt

Het werk van de politie staat onder druk. Burgers die aangifte willen doen, worden naar huis gestuurd. “De capaciteit van de politie is een enorm zorgpunt. Er zijn te weinig mensen bij de politie. In de begroting hebben we geld opgenomen voor extra handhavers om zaken die onszelf aangaan op een goede manier te regelen”, aldus burgemeester Michel Bezuijen gisterenavond tijdens de begrotingsbehandeling.

Minister moet stappen nemen
“Door een tekort bij de politie staat de bezetting onder druk. De mensen die er zitten krijgen meer werk. En dat is ook een zorgpunt. Dat moeten we oplossen. De minister is verantwoordelijk voor de nationale politie, die moet stappen nemen”, legt burgemeester Bezuijen uit.

Wat kunnen wij eraan doen
“De vraag is wat wij er zelf aan kunnen doen als Rijswijk. In de begroting hebben we extra geld opgenomen om te investeren in meer handhavers. Daarmee kunnen we zaken die onszelf aangaan op een goede manier regelen”, vult hij aan. De invulling hiervan wordt opgenomen in het handhavingsbeleid. “Dat is nu klaar en kunnen we binnenkort bespreken in de gemeenteraad.