Ontwerp voor fietsstraat Delftweg is definitief

Het plan voor de herinrichting van de Delftweg tot echte fietsstraat is definitief en het participatietraject hiervoor is afgesloten. De gemeente gaat het ontwerp aanbesteding gereed maken, zodat in het voorjaar een aannemer daarmee aan de slag kan.

Bewoners konden vragen stellen
Het college van B&W heeft dat dinsdag 19 december besloten. De gemeente heeft het ontwerp tijdens een inloopbijeenkomst op 20 november aan omwonenden gepresenteerd. Bezoekers die toen schriftelijk vragen en opmerkingen hebben ingediend, krijgen daar binnenkort antwoord op.

Het werk gaat in het voorjaar starten en wordt in 2018 afgerond.