Ondernemingsraad gemeente Rijswijk ‘welwillend’ t.a.v. verhuizing

De ambtenaren van de gemeente Rijswijk zien een verhuizing naar het Huis van de stad wel zitten. Dinsdagavond liet de meerderheid van de raadsleden zich hierover positief uitgelaten. Ook de ondernemingsraad van de gemeente heeft aangegeven ‘welwillend te staan’ ten opzichte van een verhuizing. Op zich is het opvallend dat de OR deze toezegging nu al doet. Immers de OR moet de officiële adviesaanvrage op grond van artikel 25 lid1.f van de Wet op de Ondernemingsraden nog krijgen.