Ondernemersbijeenkomst “Alert” druk bezocht.

De ondernemersbijeenkomst “Alert” in Rijswijk werd dinsdag druk bezocht. Een aardig vergrootglas van de Gemeente Rijswijk.

De bijeenkomst, die zeer goed werd bezocht werd gehouden in het voormalige drugspand aan de Frijdastraat waar enige tijd geleden een kwekerij was aangetroffen van wietplantjes. Het was een reeds lang leegstaande koude bedrijfshal.

De gehele presentatie van deze bijeenkomst werd verzorgd door Jan Tromp, Volkskrantjournalist en mede-auteur van het boek ‘De Achterkant van Nederland’. Tromp sprak met burgemeester Michel Bezuijen en Klaas Aantjes, voorzitter van Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk.

Tromp was zeer goed ingevoerd en begon met het citaat van Johan Cruyff: “Je gaat het pas zien als je het door hebt” Tromp schatte de jaarlijkse omzet in de drugshandel op ongeveer 35 miljard, waarbij hij geen onderscheid maakte tussen de omzet in hard en softdrugs.

Gedeeltelijke oplossing
Het legaliseren van wiet ziet Tromp niet als een gedeeltelijke oplossing, omdat 80% van de productie voor de export bestemd is. Met name in Brabant zouden veel mensen leven van de vaak kleinschalige productie, dat voor de thuiskwekers een opbrengst kan hebben van enkele duizenden euro’s per maand.

“Daar zijn ook geen Turkse schoonmakers meer te vinden omdat het knippen van plantjes, een gezellige activiteit van de Turkse vrouwen, zo’n 25 euro per uur in het laatje brengt. Als werkster is het maar 10 euro per uur. Het af en toe oprollen van een illegale kwekerij wordt dan ook maar gezien als een bedrijfsongelukje”, aldus Tromp. Dit riep enige verbazing op bij aanwezigen.

Er werd niet gesproken over de economische schade. Illegaal aftappen van energie niet werd meegenomen. Tromp vervolgde: “Het lijkt er op dat deze branche in handen is van Turken en Marokkanen omdat de opbrengsten veelal worden geinvesteerd in projecten zoals resorts in Marokko en Turkije.”

Onvoldoende onderzoek verricht
In buurten in Rotterdam, waar de werkloosheid zeer groot is en de inwoners van uitkeringen afhankelijk zijn puilt het uit van dubieuze wisselkantoortjes. De rol van het wegtransport, immers “zonder transport staat alle drugvervoer stil” werd pas aangestipt nadat een van de aanwezigen hiernaar verwees. Duidelijk is hier geen of onvoldoende onderzoek naar is verricht.

De Gemeente Rijswijk wil paal en perk stellen aan deze ontwikkeling, echter in de presentatie van Tromp was hier niets van terug te vinden dan het  advies om vermoedens van dit soort projecten te melden en alert te zijn op autobedrijven die geen auto’s verkopen, wasserettes waar geen klanten komen en belwinkeltjes kwam het eigenlijk niet.

Na afloop was er nog een informele borrel met een hapje en konden de bezoekers in gesprek gaan met de aan dit evenement deelnemende partijen. De bijeenkomst werd georganiseerd door Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk, Politie, Openbaar Ministerie en de gemeente Rijswijk.