Ondernemers pakken samen beveiliging en promotie aan

Op verzoek van Rijswijkse ondernemers komt er een bedrijven investerings zone (BIZ) op de bedrijventerreinen Plaspoelpolder, Hoornwijck, Zuidflank en Broekpolder. Een BIZ maakt het voor de eigenaren van de panden op de bedrijventerreinen mogelijk om gezamenlijk te investeren in hun bedrijfsomgeving. Ze dragen geld bij dat in een stichting komt. Via de stichting investeren ze in collectieve beveiliging en promotie van de bedrijfsterreinen. Het voordeel van de BIZ is dat alle belanghebbenden meedoen en dat al het geld ook daadwerkelijk naar de bedrijfsterreinen gaat

Eén van de grote aandachtspunten is de leegstand op de werklocaties in Rijswijk. Dat vinden ook de ondernemers en de eigenaren van de panden hebben baat bij een leefbaar en aantrekkelijk gebied. Daarom wordt er met deze BIZ ook ingezet op gebiedspromotie. De ambities van de ondernemers en eigenaren sluiten daarbij aan bij de ambities van de Gemeente Rijswijk.