Onderdrukte Sami centraal bij Nederlandse Filmdag in Rijswijk

Zaterdag 28 april is het Nederlandse Filmdag. In de Rijswijkse bibliotheek is van 13.00 tot 16.15 uur de film ‘Sami Blood’ te zien. Voorafgaand aan de film is er een lunchlezing. De film geeft een schokkend beeld over hoe een volk in Europa tot voor kort werd gezien als minderwaardig.

Vernederingen en discriminatie
Samen met haar jongere zusje wordt Elle-Marja naar een kostschool voor Sami-kinderen gestuurd, waar de kinderen alleen Zweeds mogen praten en blootstaan aan vernederingen en discriminatie. Elle-Marja droomt van een leven in de stad en van studeren in Uppsala, maar daarvoor moet ze haar afkomst verloochenen en de banden met haar familie verbreken.

De Sami zijn de inheemse bewoners van Lapland en leefden grotendeels van de rendieren in het uiterste noorden van Finland, Noorwegen, Zweden en Rusland. Systematisch werden Sámi-kinderen uit hun woon- en leefomgeving en bij hun ouders weggehaald, en in Lutherse gezinnen Christelijk opgevoed. Als ze ooit als volwassenen naar Lapland terugkeerden, konden ze hun eigen ouders niet meer verstaan en begrepen niets meer van hun rituelen en gebruiken. Dit heeft nog tot het begin van de twintigste eeuw voortgeduurd.

Tot enkele tientallen jaren geleden werden de Sami beschouwd als een inferieur volk. Hun recht om te jagen, te vissen en om rendieren te houden, werd ingeperkt. Hun religie en volkszang, de joik, werd verboden en het spreken van hun taal ontmoedigd. Op die manier werd de traditionele levenswijze zo goed als onmogelijk gemaakt.