Ondanks verbod toch illegale BBQ-ers en zwerfafval

Het voorjaar is weer begonnen en ook met de paasdagen was het prachtig weer. Reden voor velen om de barbecue aan te steken in openbaar gebied. BBQ is toegestaan op een aangewezen plek in het Wilhelminapark, maar verboden in de landgoederenzone, Park de Voorde. Dit wordt duidelijk met pictogrammen op bebording aangegeven, maar niet iedereen lijkt deze regels na te leven.

Veel overlast van zwerfvuil
Afgelopen weekend doken er al verschillende filmpjes op van heel veel zwerfafval in het Wilhelminapark. Dit weekend werden er ook BBQ-ende mensen vastgelegd in Park de Voorde. Het is echter in dit park ten strengste verboden om te BBQ-en.

Raad stelt vragen aan de wethouders
Dennis Cupedo van Beter voor Rijswijk heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van de gemeente Rijswijk en wil weten of het college van mening is dat er gehandhaafd dient te worden op de plekken waar een verbod geldt. Ook wil het raadslid weten hoeveel boetes er vorig jaar zijn uitgeschreven door team handhaving.