Ondanks Corona voorbereiding voor Varend Corso 2021 met 45 boten

Na een corsoloze zomer, waarin zelfs het alternatieve programma door corona niet door ging, beginnen de voorbereidingen voor de komende editie van het Varend Corso. De organisatie streeft naar een corsostoet in het eerste weekend van juli, met meer dan 45 boten én een route naar Den Haag.

Groot enthousiasme bij vrijwilligers
Voor volgend jaar is er nog veel onzekerheid of grote publieksevenementen als het Varend Corso kunnen plaats vinden. Er is echter geen gebrek aan enthousiasme binnen bestuur en vrijwilligers om in 2021 weer uit te pakken. De trajecten voor subsidie- en vergunningsaanvragen zijn gewoon ingezet, maar gemeentes zullen hierop voorlopig geen besluiten nemen. Daarom wordt met gemeentes gekeken of er al eerder afspraken gemaakt kunnen worden over een alternatief corsoprogramma. Het besluit van Gemeente Den Haag is daarbij van het grootste belang.

Met Corso afscheid van rottijd
Rob Baan, voorzitter: “Het bestuur van het Varend Corso betreurde het dat de afgelopen editie niet door kon gaan. Dat de onzekerheid voor komende zomer ook groot is, maakt de situaties nóg wranger. Desondanks gaan de voorbereidingen voor Varend Corso 2021 gewoon door. In het verleden, direct na de Tweede Wereldoorlog, werden bloemencorso’s georganiseerd om weer vrolijkheid en kleur te brengen. Hopelijk kunnen we in 2021 daarom groots vieren en deze rottijd definitief achter ons laten.”