Onafhankelijk Rijswijk: Versmalling op proef van Generaal Spoorlaan

De fractie van Onafhankelijk Rijswijk heeft aan het college van B & W gevraagd of het bereid is om gedurende een ‘relevante periode’ een tijdelijke, wegneembare wegafzetting te plaatsen op de Generaal Spoorlaan om de versmalling van de weg, waarvoor plannen worden ontwikkeld, te simuleren. Op die manier kan worden onderzocht of in de definitieve herinrichting van de weg geen onbedoelde stagnaties zullen optreden in het afwikkelende verkeer.

De fractie stelt deze vraag naar aanleiding van de berichten over de sterke toename van het autoverkeer in Nederland. Dat geldt voor de snelwegen, maar het zal ook gevolg hebben voor de doorgaande wegen, ook in Rijswijk.

Tijdens de behandeling van de herinrichtingsplannen voor de Generaal Spoorlaan in forum en gemeenteraad is al eerder door Onafhankelijk Rijswijk voorgesteld om zo’n proef te doen. Op die manier kan het effect van de versmalling worden bekeken. De wethouder zegde toe daar naar te zullen kijken, maar die toezegging vindt de fractie onvoldoende.