Onafhankelijk Rijswijk: Geld wordt in Rijswijk onzorgvuldig uitgegeven

De politieke partij Onafhankelijk Rijswijk zegt een trend te zien binnen de gemeente Rijswijk waar ze zich als partij grote zorgen over maken. ”Er wordt van alle kanten geld geïnd van onze Rijswijkse burgers. Geld dat niet op de juiste plek en ook onzorgvuldig wordt uitgegeven.”, aldus fractievoorzitter Romy de Man.

Inkomsten van Parkeren
De gemeente Rijswijk heeft inkomsten van parkeren. Onafhankelijk Rijswijk vindt dat het geld besteed moet worden aan de betalende automobilist. ”Het college wil die inkomsten besteden aan allerlei zaken die te maken hebben met fietsen en OV, maar de betalende automobilist komt nergens in dat verhaal voor”, aldus de Man.

Rijswijk.tv vroeg om een reactie aan wethouder Mobiliteit Björn Lugthart: “De inkomsten van parkeren worden gebruikt om de mobiliteit te verbeteren zodat Rijswijk voor iedereen goed bereikbaar blijft. Dat houdt in dat we goede mogelijkheden bieden voor vervoer met de fiets en openbaar vervoer. Daarnaast blijven we ook de automobilisten goed faciliteren. Dit doen we door onder andere het parkeerbeleid te verbeteren.”

Afvalbeleid niet goed
Voor het ophalen en verwerken van afval vraagt de gemeente Rijswijk aan inwoners een vergoeding. Romy de Man: ”Deze afvalstoffenheffing is met 15% verhoogd, mede omdat het college door gaat met het vele tonnen kostende inzamelsysteem. En dat terwijl er een goedkopere, snellere en minder omslachtige manier bestaat met een veel hoger scheidingspercentage: na-scheiding van afval.”

We vroegen ook wethouder Financiën Jeffrey Keus om een reactie. Hij zegt hier het volgende over: “Rijswijk sloot 2018 af met een tekort van 7,5 miljoen, met name door de kostenontwikkelingen in de Jeugdzorg. Ook 2019 ziet er niet goed uit. Om tot een sluitende begroting voor 2020 te komen moet er flink bezuinigd worden. Daarnaast is de afvalstoffenheffing verhoogd om deze meer kostendekkend te maken vanuit de gedachte dat de vervuiler betaalt. De OZB en leges zijn niet verhoogd zodat de lokale lasten in Rijswijk onder het gemiddelde van de regio Haaglanden blijven.“

Huis van de Stad is te duur
Rijswijk kampt met een tekort van 7,5 miljoen. Onafhankelijk Rijswijk vindt de renovatie van het Huis van de Stad geen goed idee. De Man: ”Het Huis van de Stad werd als veel goedkopere variant berekend als alternatief voor de door Onafhankelijk Rijswijk gewenste vestiging van deze voorzieningen in Hoogvoorde.” Oud-fractievoorzitter van de partij Dick Jense noemde dit project in 2016 ook al een ‘bodemloze put’.

Wethouder Bjorn Lugthart geeft aan dat er is uitgerekend wat het kost om het Huis van de Stad te renoveren en wat het kost wanneer we in Hoogvoorde blijven. ”Om geen appels met peren te vergelijken zijn hierbij de huisvestingskosten meegenomen van TRIAS, de bibliotheek en Welzijn Rijswijk , evenals de investeringskosten die nodig zijn wanneer de gemeente in Hoogvoorde zou blijven. Hieruit blijkt dat renovatie van het Huis van de Stad de goedkoopste optie is. De berekeningen zijn aan de gemeenteraad voorgeld en zij hebben in ruime meerderheid gekozen voor de renovatie van Huis van de Stad.”

Alarmsignaal: Tegen begroting gestemd
Tijdens de begrotingsbehandeling heeft Onafhankelijk Rijswijk deze zaken aangekaart, maar volgens de partij kwam er geen bevredigend antwoord. Romy stemde daarom tegen de begroting 2020. ”Onafhankelijk Rijswijk heeft dit nooit eerder gedaan. We hopen alsnog dat het college onze stem tegen de begroting ziet als een alarmsignaal. Onafhankelijk Rijswijk is niet ‘tegen om tegen’ te willen zijn. Maar op financieel zwaarwegende punten en met deze gang van zaken kunnen we geen steun geven aan dit beleid en moeten we wel stevig proberen te corrigeren. Dit zijn wij, als volksvertegenwoordigers, tegenover onze Rijswijkse inwoners gewoon verplicht.”