Nu geen onomkeerbare stappen museum

De fractie van het CDA Rijswijk heeft de burgermeester, als voorzitter van de Raad, vandaag gevraagd de situatie rondom het Rijswijkse museum zo spoedig mogelijk te bespreken in de raad. Het Museum in Rijswijk verkeert in ernstige financiële problemen, zo bleek eerder al. De CDA-fractie wil dit daarom met spoed bespreken en wil alle beschikbare informatie op tafel krijgen om zo tot een gefundeerd oordeel van de financiële situatie van het museum te komen en de te nemen vervolgstappen. Het college schreef in een brief aan de raad dat het voornemens is een tijdelijke manager aan te stellen om de situatie van het museum vlot te trekken. De CDA-fractie verzoekt de voorzitter eveneens om geen onomkeerbare stappen te nemen voordat de raad tot een oordeel heeft kunnen komen.