Nu al parkeerproblemen in Rijswijk Buiten?

Rijswijk kent parkeerproblemen, zover is duidelijk. Ook in RijswijkBuiten schijnt dat het geval te zijn. “Bij aanbouw van een compleet nieuwe wijk zou je toch zeggen dat er rekening gehouden wordt met voldoende parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers, maar is dat zo? Nu al bereiken ons de eerste geluiden uit Rijswijk Buiten dat bewoners maar met moeite een parkeerplek kunnen vinden”, aldus Jeroen Weber van LR Rijswijk.

Meer parkeerplaatsen maken
Zoals bij “De Menagerie” op één van de eilanden in Rijswijk Buiten. Jeroen: “In de brochure waren er meer parkeerplaatsen aangegeven dan daadwerkelijk uiteindelijk zijn gerealiseerd, iets wat direct al parkeeroverlast geeft. Hier moet niet over gepraat worden maar gewoon pragmatisch en snel worden opgepakt, meer plekken creëren. Een vergelijkbaar probleem ontstond ook na de nieuwbouw aan de Populierlaan en de Prunuskade in Oud Rijswijk, er was simpelweg verkeerd ingeschat hoeveel parkeerdruk nieuwe woningen zouden veroorzaken”.

De LP Rijswijk wil zich hardmaken voor de aanleg van meer parkeerplaatsen in gebieden waar de parkeerdruk hoog is in plaats van het parkeerprobleem als excuus om meer vage zone’s betaald parkeren in te voeren!