Nu al iemand nomineren voor een koninklijke onderscheiding

Koningsdag is net voorbij en burgemeester Michel Bezuijen van Rijswijk heeft juist vorige week de lintjes uitgedeeld aan Rijswijkers die zich lange tijd verdienstelijk hebben gemaakt, maar toch zijn de voorbereidingen voor de lintjesregen voor volgend jaar al in volle gang. De gemeente roept op haar website inwoners op om plaatsgenoten voor volgend jaar te nomineren die zich onbaatzuchtig hebben ingezet voor de samenleving. Vaak gaat dat om vrijwilligers die zich lange tijd voor een of meer verenigingen of organisaties hebben ingezet.

De gemeente noemt op de website een aantal belangrijke criteria waaraan inwoners moeten voldoen om voor een koninklijke onderscheiding in aanmerking te komen. Het gaat in elk geval om mensen die werkzaamheden of activiteiten verrichten die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben.

Op het stadhuis zijn ambtenaren beschikbaar die kunnen helpen en adviseren bij het nominatieproces. Alle informatie is te vinden op deze pagina.