Noodlokalen nodig voor kinderen uit RijswijkBuiten  

In RijswijkBuiten zijn nu onvoldoende lokalen om een groeiend aantal leerlingen op de middellange termijn te kunnen huisvesten. Om de tijdelijke groei op te vangen is met Delft afgesproken dat kinderen naar een Delftse school kunnen. Om de extra groei in de wijk op te vangen én kinderen uit RijswijkBuiten in de wijk naar school te laten  gaan, zijn er noodlokalen nodig. Voor deze tijdelijke uitbreiding worden op dit moment gesprekken gevoerd door Programmabureau RijswijkBuiten. Voor de lange termijn bieden het huidige kindcentrum BuitenRijck en de nieuw te bouwen locatie voor Montessorischool Parkrijk wel voldoende plaats.

Altijd in begin altijd snellere groei
In nieuwbouwwijken is er in de beginfase altijd een snellere groei van leerlingen dan het reguliere ‘leerlingenbestand’ en aanwas waarvoor de permanente gebouwen zijn ontworpen. De extra groei wordt niet meegenomen in het ontwerp van de permanente lokalen.