Nog steeds geen duidelijkheid over toekomst AZC

Het is de gemeenteraad niet gelukt om in een extra raadsvergadering een besluit te nemen over de toekomst van het Rijswijkse Asielzoekersentrum. Het COA heeft namelijk een formeel verzoek gedaan om het AZC langer open te houden voor regulier gebruik ondanks het bestuurlijke besluit tot sluiting na vijf jaar opvang. Er is een sterkte toestroom van vluchtelingen in de afgelopen periode, zo blijkt uit een gesprek tussen COA en gemeente Rijswijk. Volgens verantwoordelijk wethouder Johanna Besteman blijkt uit het gesprek ook dat het COA niet wil afbouwen omdat de doorstoom stokt op de woningmarkt. Het COA heeft daarnaast aangegeven dat een afbouwtraject niet tot de mogelijkheden behoort.

Afspraak is afspraak
Er waren voors en tegens vanuit de raad. Verschillende partijen vonden dat bestuurlijke afspraken gevolgd moeten worden, ook omdat dit afgesproken is met de Rijswijkse inwoners. De fractie van Wij. gaf aan dat niet alle inwoners blij zijn met de opvang. Cheryl Mauer van Wij.: “Voor Rijswijk zit de taak er op.” Gemeentebelangen Rijswijk zat iets emotioneler in het debat. Fractievoorzitter van der Meij: “Ik vind het te schandalig voor woorden. Alsof wij onze verantwoordelijk niet zouden nemen. Wij hebben vijf jaar onze verantwoording genomen en onze nek uitgestoken waar andere gemeenten niets hebben gedaan.” Marc Weterings van Rijswijks Belang voegde daaraan toe: “Rijswijk heeft aan de humane taak gedaan. Andere gemeentes moeten het nu overnemen. Er zijn beloftes gemaakt naar Rijswijkers die we moeten nakomen.”

Geld speelt geen rol
De VVD gaf in het debat aan dat we ons moeten blijven realiseren dat het gaat om mensen., maar dat we het ook zakelijk moeten bekijken. “We hebben een grote bijdrage geleverd en een uitstekende prestatie geleverd. We hebben uitdagingen overwonnen, maar we hebben ook afspraken gemaakt. Natuurlijk levert de verhuur van het pand geld op, maar dat speelt voor ons geen rol. Er zijn bestuurlijke afspraken gemaakt waar we ons aan moeten houden.”

Asielzoekers komen op straat te staan
Er waren ook partijen die bestuurlijke onwil benoemden in het debat. Sterke voorstanders voor het openhouden van het AZC zijn GroenLinks en PvdA. Romke Jan de Vries van GroenLinks: “Op dit moment wonen er 500 mensen in het AZC. Na het sluiten van het AZC hebben 500 mensen een crisisopvang nodig. Dat betekent tenten en sporthallen. In verband met de intrede van de winter mag dat maar tot 1 december. Als we kiezen voor sluiting dan zetten we de mensen dus op straat.”

We volgen het bestuursbesluit
Het college kwam dinsdag met een informatiebrief en niet met een voorstel. In de informatiebrief werd concluderend gesteld dat ze voornemens zijn om het COA te informeren dat ze niet afwijken van de bestuurlijke afspraken die op tafel liggen. Wethouder Besteman: “Het college is aan de slag gegaan en heeft alles er op gericht om het AZC te sluiten in opdracht van de raad en de gesloten bestuursovereenkomst. De raad heeft gevraagd om te praten met het COA. Dat is gebeurd. Als de raad bij meerderheid wil dat we nieuwe onderhandelingen gaan starten dan horen we dat graag. Het college voert tot die tijd het besluit van de raad uit om het AZC te sluiten.”

Verzoek om opnieuw in gesprek te gaan met het COA
GroenLinks, VVD en PvdA kwamen tijdens de vergadering met een motie van afkeuring en verzocht het college om alsnog in overleg te treden met het COA om te onderzoeken tegen welke voorwaarden het AZC op een verantwoorde wijze kan uitfaseren met een maximale termijn van één jaar. Dit voorstel werd bij meerderheid aangenomen, maar wel met de kanttekening van Beter voor Rijswijk dat er hiermee een bom door D66 wordt gelegd onder het college, omdat D66 voor het voorstel stemde en hiermee als collegepartij tegen zijn eigen beleid stemt. Constantijnn Dolmans van D66 gaf in een verklaring aan Rijswijk.tv aan dat het geenszins de bedoeling is om een bom onder het college te leggen en verwacht dat de partijen er onderling uit kunnen komen.