NIEUWS: 134 Woningen in kantoorpand Burgemeester Elsenlaan

In het kantoorpand aan de Burgemeester Elsenlaan 321 komen 134 woningen. Het college van B&W staat positief ten aanzien van deze herontwikkeling van het leegstaande kantoorpand. Het gaat hierbij om appartementen en woon-werk units. Parkeren wordt opgelost in de huidige parkeergarage. Het  plan sluit goed aan op de gewenste ontwikkeling van het Havengebied tot gemengd woon- en werkgebied zoals verwoord in de Stadsvisie en de Toekomstvisie Plaspoelpolder.