Nieuwe wethouders gaan vanavond van start

Vanavond is een extra raadsvergadering. Daarin wordt het nieuwe college beëdigd en geïnstalleerd die de komende vier jaar. Ook wordt het Hoofdlijnenakkoord besproken. De vergadering begint om 20.00 uur in het stadhuis op het Bogaardplein. De nieuwe wethouders zijn:

Marloes Borsboom-Turabaz – GroenLinks (1e loco-burgemeester)

 • Duurzame Stadsontwikkeling
 • Energie(transitie), groen (w.o. Landgoederenzone en Wilhelminapark) en milieu
 • Inrichting openbare ruimte
 • Dierenwelzijn
 • Cultuur
 • Projectwethouder
  • Implementatie Omgevingswet (1e portefeuillehouder)
  • Beatrixlaan (2e portefeuillehouder)
  • Rijswijk Buiten (1e portefeuillehouder)
  • Huis van de Stad (2e Portefeuillehouder)

Björn Lugthart – Wij. (2e loco-burgemeester)

 • Volksgezondheid
 • Sport (incl. maatschappelijk vastgoed)
 • Welzijn
 • Verkeer & Vervoer
 • Dienstverlening (incl. P&O)
 • Economische Dienstverlening richting ondernemers
  (Horeca, Detailhandel, /Startende ondernemers en Toerisme)
 • Projectwethouder
  • Huis van de Stad (1e Portefeuillehouder)
  • Beatrixlaan (1e portefeuillehouder)
  • In de Bogaard (2e portefeuillehouder)
  • Uitwerking gebiedsvisie PPP (2e portefeuillehouder)

Jorke van der Pol – VVD (3e loco-burgemeester)

 • Sociaal Domein
  • Werk & inkomen
  • Wmo
  • Armoede
  • Jeugdzorg
 • Subsidiebeleid en –verordening
 • Financiën (incl. Eneco)

Armand van de Laar – D66 (4e loco-burgemeester)

 • Economische bedrijvigheid (werkgelegenheidsgebieden/economische centra w.o. Plaspoelpolder en In de Bogaard, Acquisitiebeleid)
 • Grondzaken
 • Stadsbeheer
 • Wonen
 • Onderwijs
 • Projectwethouder
  • Uitwerking gebiedsvisie PPP (1e portefeuillehouder)
  • In de Bogaard (1e portefeuillehouder)
  • Implementatie Omgevingswet (2e portefeuillehouder)
  • Rijswijk Buiten (2e portefeuillehouder)