Nieuwe toekomst Museum Rijswijk als ‘cultureel huis’

“Museum Rijswijk gooit de deuren open om met prikkelende activiteiten het ´museum van de toekomst´ te worden: een publiekstrekker voor tentoonstellingen, maar ook voor de geschiedenis van je eigen wijk, of voor leuke creatieve workshops, een hapje en drankje en nog veel meer….,” vertelt PvdA raadslid Wil van Nunen naar aanleiding van het debat in de Gemeenteraad over de toekomst van Museum Rijswijk.

‘Meer bezoekers en meer inkomsten’
Dat betekent wel een verandering in de rol van musea tot nu toe. “Een museum, vaak lokaal geworteld, stelt zich op als een maatschappelijke onderneming. Met meer (commerciële) partners en betrokken inwoners werken aan een `cultureel Huis`, dat bruist van de activiteiten, waar iedereen graag aan deelneemt”, vult Wil van Nunen aan. “Door goede samenwerking met het onderwijs, het MKB en andere partners kun je het bereik en daardoor de inkomsten voor een museum vergroten”.
Veel nieuwe mogelijkheden voor het museum
Er ligt een toekomstplan met perspectief, opgesteld door de interim-directeur van Museum Rijswijk, dat uitgaat van bovenstaande ambities. Dit plan moet nog wel verder worden uitgewerkt en concreter gemaakt. Wil van Nunen: “De PvdA fractie is positief over het plan van aanpak en ziet veel nieuwe mogelijkheden voor het museum, maar zal ook kritisch blijven volgen, welke tussentijdse resultaten worden geboekt”.