Nieuwe start voor pontje over Vliet?

De kans bestaat dat het pontje Keereweer over de Vliet in Rijswijk alsnog terugkomt. In 2012 werd het pontje uit de vaart genomen. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 was de terugkeer van het pontje een politieke issue. Anno 2016 is de pont nog niet terug, maar er is ook nog geen besluit genomen. Dat gebeurt in de raadsvergadering van 13 december.

Een recente enquête onder fietsers geeft aan dat het pontje, door de nieuwe draaibrug twee kilometer verderop, geen verkeerstechnisch belang meer heeft.

“Maar nog nooit is onderzoek gedaan wat de sociale rol van het pontje is voor de bewoners van het Jaagpad. Zij hebben nu geen aansluiting meer op het openbaar vervoer”, aldus Idzard Fischer van Gemeentebelangen dinsdagavond in het gemeenteraadsforum.

Tijdens de vergadering werd duidelijk dat een pontje grote recreatieve waarde heeft door de vele vrijetijds-fietsers. Zij vinden het charmant zo’n veerpont, misschien in combinatie met een kleine uitspanning. Dat brengt het belang van het pontje in een ander daglicht. In dat kader wordt bekeken of de exploitatie door vrijwilligers kan worden opgepakt wat de kosten veel geringer maakt. Kortom, het is nog geen gelopen race voor de Keereweer.