Nieuwe stadspark Hofrust krijgt vorm

 Samen met de bewoners heeft wethouder Marloes Borsboom maandagmiddag een begin gemaakt met het weghalen van oude bestrating in Park Hofrust. Dit is de feestelijke start van het bewonersinitiatief Park Hofrust. Hierin zijn bewoners actief die Park Hofrust opnieuw inrichten om zo het park een kwaliteitsimpuls te geven. 

 

De afgelopen tientallen jaren is er door achterstallig onderhoud een rommelig park ontstaan. Oude zichtlijnen waren dichtgegroeid en ook stonden er bomen, zoals coniferen, die in het park niet thuishoren.

Park Hofrust is straks, als alles klaar is, een echt stadspark. Een plek voor de kinderen om te spelen, maar ook om heerlijk te wandelen.