Nieuwe sporthal op Elsenlaanlocatie

Naast het politiebureau komt de nieuwe sporthal van Rijswijk. Dat is het plan van hetcollege van B&. Deze Elsenlaanlocatie is geschikt als bouwlocatie voor een multifunctioneel sportcomplex. Het nieuwe sportcomplex vervangt de sterk verouderde Marimbahal en Van Zweedenzaal gaan.

Dit voorjaar stelt het college de raad voor om in te stemmen met de aanwijzing van deze locatie voor de bouw van een nieuw sportcomplex. Na de planvorming en het doorlopen van de ruimtelijke procedure zou medio 2018 de bouw van de nieuwe sporthal kunnen starten.

Op de centraal gelegen locatie op de hoek van de Sir W. Churchilllaan met de Burgemeester Elsenlaan stond tot voor kort een schoolgebouw . Dit gebouw is in 2016 gesloopt waarna een geschikte locatie is ontstaan van ruim 10.000 m2. De grond is eigendom van de gemeente.

Bij de Elsenlaanlocatie wordt niet alleen naar de bestemming sport gekeken. De locatie is ook vanuit stedenbouwkundig oogpunt interessant voor woningbouw. Gedacht wordt aan de bouw van een sportaccommodatie in combinatie met woningen . Uitgangspunt is dat eerst de sportvoorziening wordt gebouwd.

De bouw van de nieuwe sporthal heeft voordelen voor de gebruikers van de Marimbahal en Van Zweedenzaal: alle voorzieningen komen onder één dak, trainingen hoeven niet meer op diverse locaties te worden gehouden én de nieuwe hal voldoet aan de technische eisen van de betrokken sportbonden. De nieuwe hal wordt ook gebruikt voor het bewegingsonderwijs. Zo komt de nieuwe hal op loopafstand te liggen van onder meer de drie scholen die onderdeel gaan uitmaken van de brede school Rembrandtkwartier.