Nieuwe sportcomplex duurder dan gedacht

De eerdere kostenraming voor het nieuwe sportcomplex aan de Burgemeester Elsenlaan blijkt te laag te zijn. Uit de doorrekening van het Programma van Eisen blijkt dat de kostenraming naar boven zal moeten worden bijgesteld. Op dit moment wordt een second opinion uitgevoerd om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de kosten.

Sterkere stijging bouwkosten
De reden van een fors sterkere dan verwachte stijging in bouwkosten is de met het Bouwbesluit per 1-1-2019 opgelegde duurzaamheidseis BENG (Bijna Energieneutrale Gebouwen) voor nieuwe overheidsgebouwen. Daarnaast zijn er aanvullende eisen en wensen vanuit de sportbonden en verenigingen. Tenslotte moet er een extra zaaldeel komen om de verwachte groei in het aantal basisschoolleerlingen mogelijk te maken.

De gemeenteraad kreeg op 24 oktober 2017 van het college de stedenbouwkundige visie voor het sportcomplex als schetsontwerp vastgesteld. Wethouder Björn Lugthart van gezondheid en sport zal tijdens de vakantieperiode de vertegenwoordigers van de gemeenteraadsfracties informeren als zij daar behoefte aan hebben.