Nieuwe raadszaal krijgt een vaste tribube

In de nieuwe raadzaal in het Huis van de Stad gaat niet alleen de gemeenteraad vergaderen. Het wordt een multifunctionele zaal die ook door anderen kan worden gebruikt, zoals Trias met grootschalige voorstellingen. Dat betekent wel dat er extra voorzieningen en maatregelen moeten worden getroffen. Eén en ander heeft ertoe geleid dat er een permanente tribune-opstelling komt waar in het voorlopig ontwerp nog werd uitgegaan van een verrijdbare en uitschuifbare voorziening.