Nieuwe handhavers zijn vandaag gestart

Vandaag zijn de nieuwe medewerkers van toezicht parkeren begonnen met hun werk. Zij worden de komende tijd ingewerkt op de handhaving en de informatieverstrekking van het parkeerbeleid binnen de gemeente Rijswijk. In de gemeenteraad werd al aangegeven dat de parkeeroverlast van parkeerders zonder vergunning dan sterk zal afnemen. De burgemeester heette de nieuwe handhavers welkom en wenste hen succes.