Nieuwe gebruikers blij met Huis van de Stad

Trias, Welzijn Rijswijk en Bibliotheek aan de Vliet worden – naast de ambtenaren van het stadhuis – de nieuwe gebruikers van het Huis van de Stad. “In het afgelopen half jaar heeft veelvuldig overleg plaats gevonden om de mogelijkheden te verkennen om te komen tot het Huis van de Stad”, aldus de leiding van de drie instellingen. “Wij zijn in het hele traject betrokken en onderschrijven de gezamenlijke meerwaarde voor alle inwoners van Rijswijk”.

Alle drie de instellingen willen de dienstverlening op elkaar afstemmen en aanvullen  om zo optimaal mogelijk in te spelen op de wensen en behoefte van de Rijswijkers.  “Zo wordt het Huis van de Stad, het bruisend hart van Rijswijk! Een gebouw waar altijd iets is te doen of valt te ontdekken! Waar je met plezier naar toe gaat, waar je andere mensen ontmoet!”, geven zij aan.

De gemeenteraad beslist over de realisering van het Huis van de Stad. Trias, Welzijn Rijswijk en Bibliotheek aan de Vliet zijn in elk geval warme pleitbezorgers.