Nieuwe datum Vrijwilligersfeest is 29 januari

Het feest voor alle vrijwilligers in Rijswijk en de uitreiking van de Vrijwilligersprijzen 2017 is op maandag 29 januari vanaf 19.00 uur in de Rijswijkse Schouwburg.

Eerder werd het door extreme sneeuwval was afgelast. Iedere vrijwilliger is welkom op het feest dat de gemeente ter ere van hen houdt. De prijsuitreiking gaat dit jaar anders dan voorgaande jaren.

Zo zijn er in vier categorieën, naast de categorieën Individueel en Groep nu ook Bewonersinitiatief en Jongeren. In totaal 16 vrijwilligers(groepen) zijn genomineerd. Wethouder Marloes Borsboom van Participatie overhandigt op 29 januari de Vrijwilligersprijzen 2017 aan de vier winnaars.