Nieuwe College vraagt ideeën van burger

Op woensdag 16 mei om 19.30 uur (vanaf 19.00 uur inloop) is in de Broodfabriek aan de Rijswijkse Volmerlaan een meedenksessie. Het nieuwe college, met twee nieuwe en twee ‘ervaren’ wethouders heeft een akkoord op hoofdlijnen. Maar voor de invulling wil ze graag input van de burgers. In verband met de organisatie graag voor 15 mei aanmelden op https://www.rijswijk.nl/samenrijswijk

Samen werken aan de toekomst van Rijswijk
In de gemeente Rijswijk staat samenwerken met de stad hoog in het vaandel. De gemeente vindt het belangrijk om inwoners en maatschappelijke partijen te betrekken bij belangrijke thema’s die deze aankomende vier jaar richtinggevend zijn voor de toekomst van onze stad. In het hoofdlijnenakkoord zijn ruimtelijke-, sociale en maatschappelijke ambities geformuleerd.

Samen maken wij de stad
De gemeente nodigt u uit actief mee te denken over deze thema’s. Wat vind je ervan? Heb je daar andere ideeën bij, bruikbare tips of aanvullingen? Je opmerkingen en suggesties worden meegenomen bij de uitwerking van het college werkprogramma. Om je alvast in te lezen kijk op: https://www.rijswijk.nl/bestand/hoofdlijnenakkoord-2018-2022