Nieuwe burgemeester Huri Sahin bezoekt Kerstafette in Nieuw Benedictus

Burgemeester Huri Sahin heeft de bewoners van Ouderencomplex Nieuw Benedictus verrast met een bezoek. Bij de zogeheten Kerstafette van Welzijn Rijswijk kwam de nieuwe burgemeester onaangekondigd langs om een voorschot te nemen op de jaarwisseling.

Niemand alleen rond kerst
Zo’n dertig bewoners van Nieuw Benedictus hadden zich aangemeld voor het lopend buffet en een feestelijk drankje. Initiatiefnemer Marja Kambeel verwelkomde de bewoners. Daarna nam burgemeester Huri Sahin het stokje over en sprak de aanwezigen toe: “Rond de kerstdagen wil je samen zijn met elkaar. Het is mooi om te zien dat in Rijswijk zoveel inwoners initiatieven nemen om ervoor te zorgen dat iedereen mensen om zich heen heeft. Het laat zien hoe hecht en zorgzaam Rijswijkers voor elkaar zijn.”

Kerstafette
De bewonersbijeenkomst in de ontmoetingsruimte van Nieuw Benedictus was de tiende bijeenkomst van de Kerstafette. De Kerstafette is een slinger van activiteiten door Rijswijk om de verbinding te maken met al haar inwoners in november, december en januari.