Nieuwe Brede school Rembrandtkwartier krijgt vorm

Door een brand in 2015 gingen de basisscholen ’t Prisma en de Godfried Bomansschool verloren. Deze scholen en de J.H. Snijdersschool gaan in één nieuw gebouw. Dat wordt de Brede school Rembrandtkwartier. Hiervoor moet wel een nieuw bestemmingsplan worden gemaakt.

Het ontwerpbestemmingsplan voor de Brede school is klaar en ligt vanaf 19 mei tot en met 29 juni in het Rijswijkse stadhuis aan het Bogaardplein. Je kan het plan ook digitaal bekijken via de gemeentelijke website: www.rijswijk.nl/bestemmingsplannen.

In de week van 29 mei is een informatiebijeenkomst waar het ontwerpbestemmingsplan en de voorlopige ontwerpen van de brede school en de openbare ruimte worden toegelicht. De datum voor de informatiebijeenkomst wordt later bekend gemaakt.