Nieuwe bomen in Rijswijkse wijken

Vandaag zijn in Oud Rijswijk verschillende nieuwe bomen geplaatst, zoals op de foto in de Olmstraat. Hier komen bloesembomen, zoals de appel en de peer. In de winter worden in Rijswijk tussen de 100 tot 200 slechte en dode bomen gekapt. Voor alle bomen worden nieuwe bomen terug geplant.

Soms geen herplant op de oude plek
De aanwezigheid van kabels en leidingen, onvoldoende groeiruimte of de standplaats op een waterkering van het Hoogheemraadschap van Delfland, kunnen reden zijn om geen bomen terug te planten. Wel zal bij de herinrichting van een straat opnieuw bekeken worden of er alsnog bomen terug geplant kunnen worden.