Nieuwbouw Brede school Rembrandkwartier start voorjaar 2018

Een jaar na de grote brand binnen de scholendriehoek wordt een planning gemaakt voor de bouw van de Brede school Rembrandtkwartier. De nieuwe school voor de Godfried Bomansschool, Daltonschool ’t Prisma en de J.H. Snijdersschool. De start van de bouw is gepland voor het voorjaar 2018 op de locatie waar de brand heeft gewoed. Voor de bouw is een bedrag van € 8.731.270 beschikbaar.

Tot de bouw kan beginnen richt de aandacht zich onder andere op de stedenbouwkundige kaders (inclusief parkeren), het programma van eisen voor de scholen, de nodige aanbestedingen en de bestemmingsplanprocedure. De betrokken bewoners worden blijvend geïnformeerd worden over de stand van zaken. Voor de bewoners wordt in het najaar een informatiebijeenkomst georganiseerd.

Tot de nieuwbouw begint wordt het stuk grond ingezaaid, zodat er voor de buurt een mooi openbaar grasveld zonder hekken ontstaat.