Nieuw gedeelte Laan van Sion sinds kort geopend voor autoverkeer

Het nieuwe deel van de Laan van Sion is sinds vrijdag 18 november geopend voor autoverkeer. Dit nieuwe gedeelte verbindt de al bestaande delen van de Laan van Sion met elkaar, waardoor er een nieuwe toegangsweg ontstaat. Hierover kunnen bewoners van Sion vanuit de wijk van en naar de Prinses Beatrixlaan rijden.

Belangrijk voor hulpdiensten
Aan de afgeronde rijbaan voor auto’s is sinds halverwege september hard gewerkt. De tweede in- en uitgang van de wijk Sion is hiermee gerealiseerd. Deze is voornamelijk belangrijk voor nood- en hulpdiensten. Het fiets- en voetpad wordt later aangelegd; volgens de planning moet deze voor de kerstvakantie open zijn. Dat zal feestelijk gedaan worden.

Voetgangers en fietsers
Het nieuwe gedeelte van de Laan van Sion ligt tussen de Zoete Aagt en de van Rijnweg, die momenteel nog een tijdelijke doorgaande route is voor sluipverkeer. Nu de Laan van Sion volledig is opengesteld voor doorgaan verkeer, zullen de geplande voorbereidingen voor deze gedeeltes ook van start gaan. Hierdoor zullen fietsers en voetgangers op de van Rijnweg het aanzienlijk makkelijker hebben.

Speelplaats
Het voormalige kantoor van programmabureau RijswijkBuiten maakt plaats voor een nieuwe ontsluitingsweg met een nieuwe sport- en speelplek. Dit is een zogenaamd “Krajicek Playground”, een multifunctioneel sportveld waar kinderen kunnen voetballen, tennissen en basketballen. Haaglanden Beweegt en de Krajicek Foundation organiseren hier allerlei activiteiten. De speelplaats is bestemd voor zowel jonge als oude kinderen.