Nieuw college in de maak maar nog geen witte rook

De gesprekken voor de vorming van een nieuw college zijn in volle gang. Er is nog geen witte rook uit de schoorsteen van het Rijswijkse Stadhuis gekomen, maar de vorming van een college maakt vorderingen.

Lead in handen van Beter voor Rijswijk
Tot dusver is de “lead” nog steeds in handen van Beter voor Rijswijk. Larissa Bentvelzen probeert een nieuw college samen te stellen. Bentvelzen: ‘De gesprekken vinden nog steeds dagelijks plaats met verschillende partijen en zijn constructief. We praten nu met elkaar in plaats van over elkaar, er wordt gesproken over hetgeen partijen elkaar in kunnen vinden, en in hoeverre mogelijke verschillen met elkaar kunnen worden besproken. Dat is een groot verschil met enkele maanden geleden.’

Onderling vertrouwen is belangrijk
In de gesprekken wordt veel aandacht besteed aan het tot stand brengen van een onderling vertrouwen. “Ik ben ervan overtuigd, dat op basis van vertrouwen, de wil om samen te werken en elkaar dingen te gunnen, een college op een goede en zorgvuldige wijze deze mooie, snelgroeiende stad kan besturen.’, aldus Larissa.

Nog een weekje wachten
Volgende week moet duidelijk worden met welke partijen in Rijswijk er een College kan worden gevormd zodat het Collegeprogramma voor de komende drie jaar vorm kan worden gegeven.

De vaart er in houden
Larissa Bentvelzen wil de vaart erin houden omdat er besluiten moeten worden genomen over belangrijke dossiers zoals de renovatie van het oude Stadhuis, ontwikkelingen in en rondom de Bogaard, ondertunneling van de Beatrixlaan, de energietransitie, ontwikkeling bedrijventerrein de Plaspoelpolder, goede openbaar vervoer verbindingen en de ontwikkelingen in Rijswijk Buiten.