Nadruk op veiligheid en leefbaarheid in de wijk

De teamleiders van het Buurt Preventie Team Steenvoorde Zuid hebben samen de belangrijkste ervaringen van de afgelopen periode besproken en nieuwe ontwikkelingen besproken. “We willen ons hard blijven inzetten  voor de veiligheid en leefbaarheid in de wijk”, zegt Mohamed el Majjaoui, coördinator buurtpreventieteam Steenvoorde Zuid. Ook draagt dit bij aan buurtparticipatie, omdat een groot deel van de leden van het team graag hun rondes doen om ervaring op te doen en vooral te leren communiceren in het Nederlands”.