Naar twee zones bij parkeerbeleid in Rijswijk

In Rijswijk zijn nu 15 parkeerzones. Coen Sleddering van de VVD pleit voor twee zones. Eén voor de winkel- en één voor de woongebieden. Hij wil ook, zo vertelde hij dat bij de begrotingsbehandeling vanavond, de handhaving wordt aangepakt. Bij het zwerfvuil, parkeren, maar ook het bestuur door afspraken na te komen.