Museum Rijswijk krijgt Raad van Toezicht

Nadat de financiële noodklok werd geluid voor het Rijswijkse museum is Arnoud van Aalst aangesteld als interim manager. Hij heeft inmiddels een toekomstvisie gemaakt voor het museum, inclusief een uitgebreide doorsnede van de bedrijfsvoering van de organisatie van het museum.

Interim-directeur blijft tot 1 augustus
De bedoeling was om het visiedocument in de raad van 12 juni te behandelen. Aansluitend hierop zou dan het museumbestuur een beslissing nemen op het al dan niet verlengen van de opdracht aan de interimdirecteur. De huidige opdracht eindigt namelijk op 11 juni. In verband met de overgang naar een nieuw college is echter besloten om de toekomstvisie ter besluitvorming aan het nieuwe college voor te leggen. Om de continuïteit in het proces te behouden heeft het museumbestuur, met instemming van het Rijswijks College, de opdracht aan de interim-directeur verlengd tot 1 augustus. Ook heeft het museumbestuur inmiddels voorbereidende stappen gezet voor de invoering van een Raad van Toezicht-model.