Museum Rijswijk krijgt lening van € 751.000 van gemeente

Al ver na middernacht stemden 18 raadsleden vóór en 13 raadsleden tegen het voorstel van het college van B&W om het Rijswijkse museum drie leningen te verstrekken met een totaal bedrag van € 751.000.

Werken aan een ‘museum nieuwe stijl’
Hiermee is het museum nu gered en kan ze verder werken aan het ‘Museum nieuwe stijl’ dat onderdeel is van Rijswijk, waar het Rijswijks erfgoed een belangrijke plaats krijgt, lessen worden gegeven voor leerlingen van de twintig basisscholen in Rijswijk, een volwaardige horeca is en met activiteiten zoals, samen met Rijswijk.TV, een GlazenHuis voor een goed lokaal doel organiseren op het voorplein van het museum.

Twijfel over te rooskleurige financiële cijfers
Alle partijen in de gemeenteraadsvergadering waren unaniem voor het behoud van het museum op de huidige historische plek in Oud Rijswijk. Alleen waren veel raadsleden kritisch over het financiële plaatje. Zij twijfelden of de leningen wel ooit worden teug betaald.

In ergste geval wordt gemeente eigenaar
De grootste lening van € 400.000 is een lening die de gemeente overneemt van Fonds 1818, met ook een hypotheekrecht. Dat betekent, mocht er onverhoopt wat misgaan, het museum, met de collectie Rijswijks erfgoed, van de gemeente is. De andere twee leningen gaan pas naar het museum, wanneer het toekomstplan verder is doorontwikkeld. De huidige interim directeur Arnoud van Aalst, heeft hier al grote stappen mee gemaakt.

Vier maal per jaar gaat in de gemeenteraad gerapporteerd worden over de (financiële) ontwikkelingen. Ook komt er een raad van toezicht en een directeur/bestuurder die die het museum gaat leiden als een bedrijf. Zonder de rode cijfers van de laatste jaren.