MRDH helpt Plaspoelpolder versterken

De 23 gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) hebben op 14 december een visie voor werklocaties vastgesteld: De Strategie Werklocaties 2030.

De leegstand onder kantoren is groot en ook de vraag naar bedrijventerreinen verschuift. Daarnaast speelt verduurzaming van bedrijfspanden de komende jaren een grote rol. Om aan deze regionale uitdagingen het hoofd te bieden, hebben de 23 gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) op 14 december een visie voor werklocaties vastgesteld: De Strategie Werklocaties 2030(externe link).

De Rijswijkse wethouder Armand van de Laar is aangewezen als trekker van dit onderwerp binnen de MRDH. “Voor Rijswijk betekent dit dat de regio meehelpt met het vitaal houden van het bedrijventerrein Plaspoelpolder,” aldus Van de Laar. Afgesproken is dat de Plaspoelpolder prioriteit krijgt bij het verminderen van het aantal verouderde kantoren en het verder herstructureren van dit bedrijventerrein.