MRDH bepaalt: Muziekbuurt verliest buslijn 23

Ondanks protest van de gemeente Rijswijk rijdt buslijn 23 in het nieuwe Vervoersplan van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) niet meer door de Muziekbuurt . Ook rijden de bussen op lijn 22 en 23 minder vaak. Wel houdt sportcomplex De Schilp een busverbinding en blijft buslijn 23 over de Huis te Landelaan en de Generaal Spoorlaan rijden.

‘Onderzoek naar alternatief vervoer in Muziekbuurt’
Wethouder Lugthart is gematigd positief over het vervoerplan van de MRDH.  “Van meet af aan heb ik me hard gemaakt voor het behoud van de huidige buslijnen in Rijswijk. Dat is voor het grootste deel gelukt en daar ben ik heel blij mee. Minder blij ben ik met het feit dat buslijn 23 niet meer door de Muziekbuurt zal rijden. Ik zal er op aan blijven dringen dat de MRDH terugkomt op dit besluit.  Daarnaast wil ik de mogelijkheden onderzoeken voor alternatief vervoer in de Muziekbuurt. Voor de bewoners van de Muziekbuurt is het van groot belang dat zij goed openbaar vervoer houden.”

Mogelijke terugkeer lijn 23 na monitoring
Wel heeft wethouder Mobiliteit Björn Lugthart afgedwongen dat er gemonitord gaat worden of er daadwerkelijk tijdswinst is, door niet door de Muziekbuurt te rijden. Mocht dit niet het geval zijn dan zal de MRDH heroverwegen om bus 23 daar terug te laten keren.