Motie Jeugd- en jongerenwerk aangenomen tijdens Begrotingsdebat

Wat gebeurt er in Rijswijk voor de jeugd en de jongeren. En wie maken er gebruik van. “De PvdA heeft in het begrotingsdebat een evaluatie gevraagd van het jeugd- maar met name ook het jongerenwerk, om te kunnen beoordelen welke activiteiten de verschillende partijen aanbieden voor welk budget. Uiteraard is het belangrijk om te weten hoeveel jeugd en jongeren er dan worden bereikt”, aldus Wil van Nunen, fractie-voorzitter van de PvdA Rijswijk.

Daarom heeft de fractie, samen met het CDA, OR en BvR een motie ingediend waarin zij vragen om op korte termijn een debat met de Raad te houden over de evaluatie, beleidsdoelen en kosten/baten van het jongerenwerk. Deze motie werd ook ondersteund door de VVD en Gemeentebelangen, waardoor de motie met ruime meerderheid is aangenomen. Wil van Nunen: “We gaan ervan uit dat het College in februari de motie uitvoert en met een evaluatie naar de Raad komt”.

Tevens pleitte de PvdA-fractie voor constructief overleg met Stichting Don Bosco  over ondersteuning van hun activiteiten in de najaars- en voorjaarsvakantie.