Molendag ook voor de Rijswijkse Schaapweimolen

Zaterdag 12 mei is het Nationale Molendag. Ook de Rijswijkse Schaapweimolen aan de Molenwetering 2 is open en wel van 12.00 tot 17.00 uur. Willem Hazeu(79) is de molenaar van De Schaapweimolen. “Er is altijd wel iets te doen. Malen, onderhoud, de assen smeren, me dit of me dat.” De molen uit 1825  fungeert nog als reserve gemaal.

 

Normaal alleen geopend op afspraak
Het is een mooie gelegenheid deze poldermolen te bezoeken want normaal is die molen alleen geopend op afspraak. De Schaapweimolen bemaalde oorspronkelijk de Plaspoel- en Schaapweipolder (ca. 880 ha, opvoerhoogte 0,80 m.). De voorganger van de huidige molen was een wipmolen, die op 28 november 1825 afbrandde. In dat jaar werd op dezelfde plek de huidige molen gebouwd, met gebruikmaking van de krimpmuren en waterlopen van de verbrande molen.

Aanleg Duitse anti-tankgracht
In 1944 kwam een eind aan de windbemaling van de Schaapweipolder door het dempen van de molensloot i.v.m. de aanleg van een anti-tankgracht door de Duitsers. Een motorgemaal van de naburige Plaspoelpolder nam toen de bemaling van de beide gecombineerde polders op de Schie over.

Verplaatsing door aanleg A4
In 1960 werd de molen eigendom van de gemeente Rijswijk en liet kort daarna de molen restaureren. Door de aanleg van de autosnelweg A4 werd de molen in 1988 1500 m. verplaatst en bemaalt thans de Hoekpolder te Rijswijk. Sinds 1988 is de molen eigendom van het Hoogheemraadschap van Delfland en fungeert voor de gecombineerde Hoek-, Plaspoel- en Schaapweipolder als reserve-gemaal.