Mobiele lichtmasten van kabelbreuk Gunstersteinweg

Bij asfalteringswerkzaamheden aan de Guntersteinweg is een kabel voor de openbare verlichting tot 2 maal kapot gegaan. Deze kabel wordt begin 2019 vervangen. Tot die tijd komen er in het kader van de veiligheid van voetgangers en fietser mobiele lichtmasten.

Veiligheid van voetgangers
In het kader van groot asfaltonderhoud is de gemeente bezig geweest om de toegangsweg vanaf de Guntersteinweg te voorzien van nieuw asfalt tot aan de aansluiting met de toegangsweg naar de brasserie. Tijdens deze werkzaamheden is kabel voor de openbare verlichting tot 2 maal kapot gegaan. Deze moet worden vervangen en tot die tijd worden er in het kader van de veiligheid van voetgangers en fietser mobiele lichtmasten neergezet.

Nieuwe kabel begin 2019
De verwachting is dat begin het nieuwe jaar de nieuwe kabel voor de openbare verlichting wordt gelegd en de lantarenpalen weer zullen branden.