Meldpunt in Rijswijk na wateroverlast

In een paar dagen tijd zijn er al 115 klachten binnengekomen over natte kelders, schuren en woningen bij de nieuwe Rijswijkse politieke partij Rijswijks Belang. Ze zijn inmiddels een meldpunt gestart. Het zijn vooral bewoners uit de Muziekbuurt en de Ministerbuurt die heben te lijden van de wateroverlast. Zo gauw het regent begint de narigheid. Rijswijks Belang wil het liefst met alle partijen om de tafel om tot een plan van aanpak te komen met elkaar. Je kan mailen met klachten naar: info@rijswijksbelang.nl